Biuletyn Informacji Publicznej Struktura własnościowa i majątek - Struktura własn. i majątek - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie
Ostatnia aktualizacja strony: 13.05.2019, 12:43

Struktura własn. i majątek

Piątek, 05 stycznia 2018

      Majątek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie stanowi własność Skarbu Państwa. Majątek trwały i majątek obrotowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

L.P. Grupa Wartość
1 Grupa 0 - grunty 5 967 458,00
2 Grupa 1 - budynki 2 908 776,36
3 Grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej  385 213,37
4 Grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne 206 267,69
5 Grupa 4 - maszyny i urządzenia 255 630,22
6 Grupa 6 - urządzenia techniczne 739 010,11
7 Grupa 7 - środki transportu 1 631 427,81
8 Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposazenie 281 844,45
9 Grupa 10 - wartości niematerialne i prawne 11 765,00
  Razem 12 387 393,01
10 Pozostałe środki trwałe 1 316 034,48

Sporządziła: Dorota Marschałkowska

Metadane

Data publikacji : 05.01.2018
Data modyfikacji : 10.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Marschałkowska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Skrzypiński MBHP
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Skrzypiński
©1999-2019 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL