Biuletyn Informacji Publicznej Struktura własnościowa i majątek - Struktura własn. i majątek - Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Koszalinie
Ostatnia aktualizacja strony: 25.05.2018, 08:36

Struktura własn. i majątek

Piątek, 05 stycznia 2018

      Majątek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie stanowi własność Skarbu Państwa. Majątek trwały i majątek obrotowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

L.P. Grupa Wartość
1 Grupa 0 - grunty 6 237 203,00
2 Grupa 1 - budynki 2 908 776,36
3 Grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej  385 213,37
4 Grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne 206 267,69
5 Grupa 4 - maszyny i urządzenia 239 081,22
6 Grupa 6 - urządzenia techniczne 752 175,39
7 Grupa 7 - środki transportu 1 284 957,81
8 Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposazenie 281 844,45
9 Grupa 10 - wartości niematerialne i prawne 11 765,00
  Razem 12 307 284,29
10 Pozostałe środki trwałe 1 414 739,55

Sporządziła: Dorota Marschałkowska

Metadane

Data publikacji : 05.01.2018
Data modyfikacji : 05.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Koszalinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Marschałkowska
Osoba udostępniająca informację:
Igor Bieliński MR
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Skrzypiński
©1999-2018 Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL