Biuletyn Informacji Publicznej Komórki organizacyjne Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie - Struktura organizacyjna - Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Koszalinie
Ostatnia aktualizacja strony: 25.05.2018, 08:36

Struktura organizacyjna

Poniedziałek, 02 marca 2009


§ 6. W skład komendy miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1) Wydział operacyjno - szkoleniowy           - symbol - MR,

a) Sekcja ds. operacyjnych, analiz i szkolenia,
b) Sekcja ds. koordynacji ratownictwa,

2) Wydział kwatermistrzowski                      - symbol - MT,

a) Sekcja ds. kwatermistrzowskich,
b) Sekcja ds. technicznych,

3) Sekcja ds. kontrolno - rozpoznawczych  - symbol - MZ,
4) Sekcja ds. organizacji i kadr                    - symbol - MOiK,
5) Sekcja ds. finansów                                - symbol - MF,
6) JRG nr 1                                                  - symbol - MJRG - 1,
7) JRG nr 2                                                  - symbol - MJRG - 2.

Metadane

Data publikacji : 02.03.2009
Data modyfikacji : 08.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Koszalinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Skrzypiński
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Skrzypiński
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Skrzypiński
©1999-2018 Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL