Biuletyn Informacji Publicznej Archiwum zakładowe - Rejestry i ewidencje - Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Koszalinie
Ostatnia aktualizacja strony: 05.01.2018, 12:54

Rejestry i ewidencje

Piątek, 29 maja 2009

Archiwum zakładowe

       Na terenie Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie działa archiwum zakładowe.Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:

  1. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011 r., Nr 196, poz. 1161);
  2. Zarządzeniu Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSWiA z2008 r., Nr 9, poz. 36)

  Prowadzimy rejestry:
- rejestry wpływu korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
- rejestry skarg, wniosków i anonimów,
- rejestr wydanych delegacji służbowych,
- rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
- rejestr osób korzystających z akt w pomieszczeniu archiwum,
- rejestr akt wypożyczonych na zewnątrz.


  Prowadzimy ewidencje:
- ewidencje pieczęci i stempli,
- ewidencja wyjść w godzinach służbowych.

Metadane

Data publikacji 29.05.2009
Data modyfikacji 08.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Koszalinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Skrzypiński
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Skrzypiński MR
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Skrzypiński
©1999-2018 Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL