Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie
Ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2020, 09:13

Biuletyn Informacji Publicznej KM PSP w Koszalinie


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie
ul. Strażacka 8;   75 - 738 Koszalin


tel.  centrala     (0-94) 345-52-30
tel.  sekretariat (0-94) 345-52-00 fax. sekretariat  (0-94) 345-52-50
telSK KM          (0-94) 345-52-41, (0-94) 345-52-42, (0-94) 345-52-43
fax. SK KM          (0-94) 345-52-40
MSW                 78 41 415, 78 41 416 / 420

NIP:      669-22-13-470

strona internetowa: www.kmpsp.koszalin.pl
e-mail sekretariat:     kmpsp@kmpsp.koszalin.pl
 
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Nr 1 w Koszalinie
ul. Kazimierza Wielkiego 7
75 - 950 Koszalin
tel. (0-94) 345-52-45 e-mail: jrg1@kmpsp.koszalin.pl

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Nr 2 w Koszalinie
ul. Strażacka 8
75 - 738 Koszalin
tel. (0-94) 345-52-30 e-mail: jrg2@kmpsp.koszalin.pl

do góry